2021 Macfrut Fiera Rimini

2020 Fiera “Fruit Logistica” Berlino

2019 Fiera “Futurpera” di Ferrara

2018 Fiera “Interpoma” di Bolzano

2016 Fiera Interpoma di Bolzano